Робота з обдарованими

Види роботи з обдарованими дітьми

Основною формою роботи вчителя з дитиною, в тому числі обдарованою був і залишається урок. Мабуть, кожен з вас задумувався над питанням «Які форми і методи треба використовувати в роботі з обдарованими дітьми, щоб ця робота давала позитивний результат? Де взяти рецепт для розвитку обдарованості дитини?». Універсальних рецептів на всі випадки навчання і виховання немає. А за словами Пойя, хороших методів існує стільки, скільки існує хороших вчителів.
Таких методів існує безліч: це всі ті методи, які позитивно впливаюь на розвиток допитливості, критичного і незалежного мислення, винахідливості дитини. Але найбільш поширеним методом розвитку
творчих здібностей у дітей є метод використання творчих завдань.


У навчанні обдарованого здобувача освіти може реалізовуватися стратегія прискорення (мається на увазі в першу чергу зміна швидкості навчання), в роботі з такими здобувачами освіти рекомендуємо вчителям використовувати швидке просування до вищих пізнавальних рівнів у сфері обраного предмету. Стратегія прискорення не універсальна. Вона потребує поєднанні зі стратегією збагачення, поглиблення). Обдарований здобувач освіти повинен отримувати додатковий матеріал до традиційних курсів, великі можливості розвитку мислення, креативності, умінь працювати самостійно. Методи і форми роботи з обдарованими здобувачами освіти органічно поєднуються з методами і формами роботи з усіма здобувачами освіти в класі і в той же час відрізняються певною своєрідністю. 


Використовуються тематичні та проблемні міні-курси, «мозкові штурми», рольові ігри, тренінги, розвиток дослідницьких умінь та мистецької активності у формі науково-практичної роботи чи творчих заліків і т. п. 
Творчі методи під час навчання обдарованих дітей націлені на:
· визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;
· повагу до бажання дітей працювати самостійно;
· надання дитині свободи вибору;
·індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини;
· уникання будь-якого тиску на дитину;
· підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;
· схвалення результатів діяльності дитини;
· надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки;
· розвиток уміння переконувати й пропагувати;· розвиток здатності до самоаналізу і самокритики;
· розширення кола інтересів і вмінь;
· постійне прагнення до самовдосконалення
Формою виявлення здібностей і реалізація талантів здобувачів освіти є їхня участь у предметних олімпіадах.
Сучасний здобувач освіти нашого НВК, а тим більше обдарований – розвинена, нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Саме він спонукає вчителя до творчої педагогічної діяльності. Бо виховати творчого здобувача освіти може лише творчий вчитель, який сам є особистістю.
Найбільш важливим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим прикладом є сам учитель. Він втілює метод навчання, він є втіленням принципу виховання.
О.Дістеверг
План роботи
 вчителя математики Слобідської гімназії
Проданюк Мальвіни Степанівни
з обдарованими здобувачами освіти на 2023/2024 н. р.


№ з/п
Зміст
Термін виконання
І . Підвищення науково-методичного рівня викладання
1
Опрацювання нормативних документів.
Протягом року
2
Вивчення  літератури з питань роботи з обдарованою молоддю.
Протягом року
3
Упровадження інноваційних педагогічних технологій
Протягом року
4
Здійснення педагогічного супроводу обдарованих здобувачів освіти. Створення умов для інтелектуального розвитку здобувачів освіти та надання їм можливості для самореалізації.
Протягом року
5
Забезпечення стимулювання розвитку інтелекту здобувачів освіти: використання в навчальному процесі творчих завдань, які потребують синтезу, аналізу, осмислення, умовиводів.
Протягом року
6
Забезпечення   навчально-методичними посібниками, необхідними для роботи з обдарованою молоддю.
Протягом року
7
Розробка  завдань І етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.
вересень
8
Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з математики
листопад
ІІ.  Виявлення обдарованих здобувачів освіти і створення умов для їх розвитку
9
Виявлення обдарованих дітей. Аналіз  стартового моніторингу якості знань.
До 01.10.18
10
Вивчення  психолого-педагогічних рекомендацій підготовлених психологом щодо визначення рівня обдарованості  здобувачів освіти.
Вересень-жовтень
11
Поповнення інформаційного банку даних про обдарованих здобувачів освіти.
До 10.10.18
12
Підготовча робота з учасниками районних олімпіад.
листопад
13
Забезпечення участі у проведенні змагань: олімпіад,  конкурсів,  турнірів.
Протягом року
14
Забезпечення участі обдарованих здобувачів освіти у Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних і творчих змаганнях.
Протягом року
15
Забезпечення участі обдарованих здобувачів освіти у заходах предметного тижня математики.
листопад
16
Забезпечення проведення в навчальному закладі конкурсу «Кенгуру»
березень
17
З метою морального та матеріального заохочення обдарованих здобувачів освіти пропонувати дирекції НВК проводити їх нагородження.
Протягом року
18
Аналіз роботи з обдарованими здобувачами освіти.
Протягом року

План роботи
секції  «Математика» учнівського товариства
на 2023/2024 н. р.

занять
Тема занять
Дата
Примітка
1.
1. Формування банку тем для науково-дослідницької роботи здобувачів освіти.
2. Обговорення перспективності запропонованих тем.
3. Надання необхідної допомоги у виборі джерел інформації.вересень

2.
1. Конкретизація послідовності вирішення завдань для досягнення мети кожним членом шкільного наукового товариства.
2. Перевірка надійності джерел інформації по темах.
3. Підготовка здобувачів освіти до оглядової доповіді  по вибраній темі.
4. Заслуховування ходу робіт на засіданнях секцій шкільного наукового товариства.
5. Корегування ходу робіт по темах.
листопад

3.
1. Заслуховування оглядових доповідей на засіданнях секцій.
2. Формування самостійного підходу до вирішення поставлених завдань спільно з здобувачами освіти.
3. Демонстрація міжпредметних зв’язків  здобувачів освіти.
4. Поглиблене опрацювання ключових питань вибраних тем.
5. Керівництво проведенням експерементальних робіт, що становлять, по темах.
6. Заслуховування ходу робіт на засіданнях секцій.


лютий

4.
1. Допомога здобувачам освіти у формулюванні попередніх висновків за отриманими результатами.
2. Заслуховування попередніх висновків на засіданнях секцій.
3. Допомога здобувачам освіти у формуванні остаточних висновків.
березень


Керівник секції – вчитель математики Проданюк М.С. Немає коментарів:

Дописати коментар